loadding

ITA - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 04/03/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 0403/HĐQT-ITA-19 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Xem nội dung công văn tại đây.

Thông Tin Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư - Tin Học 
& Tư Vấn Xây Dựng Phương Nam

Địa chỉ: Lô 2-4-6 đường C,KCN Tân Tạo,

Phường Tân Tạo A,Q.Bình Tân,TP HCM.

Điện thoại: (028-3) 754 0265 - (028-3)754 0267.

Fax : (08-3) 754 0264.

Website: www.southern-corp.com.

 southern-corp.com.

Fanpage

Video Clip